huong-dan-khoi-chay-chien-dich-email-marketing-gia-tang-chuyen-doi-ban-hang

Ebook Hướng dẫn khởi chạy chiến dịch Email marketing gia tăng chuyển đổi bán hàng

Có 84% Doanh nghiệp hiện đang đầu tư vào Marketing Automation cho rằng đây là sự đầu tư thành công. Lý do phổ biến nhất khiến họ đầu tư cho hệ thống này là để tăng ROI (46%) và tối ưu năng suất (45%). [...]