7-vi-du-ve-email-chao-mung-ban-co-the-lam-de-thu-hut-khach-hang

7 Ví Dụ Về Email Chào Mừng Bạn Có Thể Làm Để Thu Hút Khách Hàng

Người ta thường hay nói ấn tượng ban đầu bao giờ cũng quan trọng. Kể cả khi bạn là một người bán hàng, câu nói đầu tiên của bạn khi khách hàng bước vào cửa hàng bạn có phải là xin chào hoặc chào mừng họ không? [...]