zzisi

ZZISI

Trong xu thế xã hội ngày càng phát triển, việc bổ sung những kỹ năng mềm là thực sự cần thiết cho mỗi người, đặc biệt là những người trẻ.

Kỹ năng mềm hình thành từng ngày, từng giờ trong đời sống của bạn. Tuy nhiên, nếu không rèn luyện, không thực sự sống và trải nghiệm thì dù được học hay đào tạo cũng sẽ không có điều gì đọng lại để suy ngẫm và hoàn thiện. Nhiều đơn vị đào tạo ở Việt Nam hầu như chỉ dừng lại ở những hoạt động cơ bản là cung cấp kiến thức về kỹ năng mềm.

Người học chỉ dừng lại ở việc biết về chúng. Sau khi kết thúc một khóa học tất cả lại trôi tuột đi vì dòng chảy hối hả và bộn bề của cuộc sống.

Trong xu thế xã hội ngày càng phát triển, việc bổ sung những kỹ năng mềm là thực sự cần thiết cho mỗi người, đặc biệt là những người trẻ. Kỹ năng mềm hình thành từng ngày, từng giờ trong đời sống của bạn. Tuy nhiên, nếu không rèn luyện, không thực sự sống và trải nghiệm thì dù được học hay đào tạo cũng sẽ không có điều gì đọng lại để suy ngẫm và hoàn thiện. Nhiều đơn vị đào tạo ở Việt Nam hầu như chỉ dừng lại ở những hoạt động cơ bản là cung cấp kiến thức về kỹ năng mềm. Người học chỉ dừng lại ở việc biết về chúng. Sau khi kết thúc một khóa học tất cả lại trôi tuột đi vì dòng chảy hối hả và bộn bề của cuộc sống. - See more at: http://zzisi.com/zzisi.html#sthash.3J5ZSmAg.dpuf

Xem trực tiếp