charm-resort-ho-tram

Charm Resort Hồ Tràm

Chiến dịch Automation marketing giúp gia tăng lượt đăng ký.

Các kênh thực hiện:

  • Google Ads
  • Facebook Ads
  • Email Automation marketing

Hiệu quả đạt được: 1200 Leads trong 30 ngày.


Xem trực tiếp