12-nguyen-tac-xay-dung-thuong-hieu

12 nguyên tắc xây dựng thương hiệu

Nguyên tắc xây dựng thương hiệu là bài chia sẻ được tôi đúc kết sau quá trình tư vấn xây dựng một thương hiệu bền vững với các doanh nghiệp tại Việt Nam. [...]

19/08/2022
583 lượt
Xem thêm
huong-dan-quang-cao-tren-twitter

Hướng dẫn quảng cáo trên Twitter

Twitter là một dịch vụ mạng xã hội trực tuyến miễn phí cho phép người sử dụng đọc, nhắn và cập nhật các mẩu tin nhỏ gọi là tweets, một dạng tiểu blog. Những mẩu tweet được giới hạn tối đa 280 ký tự được lan truyền nhanh chóng trong phạm vi nhóm bạn của người nhắn hoặc có thể được trưng rộng rãi cho mọi người. [...]

26/04/2020
4266 lượt
Xem thêm