Phương pháp kiểm tra các liên kết bị hỏng trong quảng cáo google

Với quảng cáo Google các liên kết và từ khóa vô cùng quan trong để việc quảng cáo web của bạn được thuận lợi hơn. Nếu các liên kết của bạn bị hỏng chắc chắn bạn đã bỏ qua rất nhiều khách hàng tiềm năng những người đó đang có nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm/ dịch vụ của bạn cung cấp.

phuong-phap-kiem-tra-cac-lien-ket-bi-hong-trong-quang-cao-google

Vậy làm sao để tránh được những liên kết bị hỏng trong một chiến dịch quảng cáo google?

> Những lợi ích quảng cáo Google Adwords năm 2015.

> 5 Thủ thuật quảng cáo google không phải ai cũng biết

 

Kiểm tra lỗi các liên kết bị hỏng khi quảng cáo google :

Hiển thị lỗi 404 trên web của bạn: Điều này có nghĩa là máy chủ của bạn sẽ hiển thị chính xác lỗi 404 với URL không tồn tại. Nếu tồn tại mã trạng thái khác, bạn phải cấu hình máy chủ của bạn để hiển thị lỗi 404.

Thu thập chỉ thị của tất cả các liên kết đến: Một cột cụ thể trong tập tin xuất sẽ là bản sao quảng cáo danh sách URL đích. Mỗi tế bào sẽ là một quảng cáo độc đáo với mục tiêu duy nhất. Nếu bạn có nhiều quảng cáo với cùng mục tiêu, bạn sẽ có bản sao của nó. Điều này là tốt và bạn có thể giữ chúng ở đâu đó.

Sử dụng một công cụ hỗ trợ tìm lỗi: Sử dụng một công cụ hỗ trợ tìm lỗi để quét tất cả các liên kết trong tập tin đó. Đó là các phần mềm hỗ trợ tìm lỗi.

Có danh sách đầy đủ các mục tiêu quảng cáo từ tài khoản Adwords của bạn: Bạn sẽ cần phải đăng nhập vào tài khoản của bạn và mở trình soạn thảo AdWords. Xuất tài khoản của bạn như một bảng tính, tập tin CSV. Chọn bất kỳ chiến dịch bạn muốn kiểm tra hoặc tất cả bằng cách chọn xuất toàn bộ tài khoản.

Sửa lỗi các liên kết bị hỏng:  bạn có thể quay trở lại quảng cáo Adwords và xác định tất cả các quảng cáo trỏ đến một trong những địa chỉ URL. Xác định vị trí URL hợp lệ hoặc tạo ra các trang đích mới cho mỗi liên kết bị hỏng. Lưu lại các chiến dịch khi đã chỉnh sửa lại các liên kết bị hỏng.

Toàn bộ quá trình này là để  nhằm mục đích tạo ra các liên Khi bạn đã thiết lập một cảnh báo, bạn sẽ không cần phải xuất, bạn chỉ cần chỉnh sửa và quét lại URL một lần nữa.

Chúc bạn thành công!